De website heeft als doel de consument, het verkoopkanaal en de media zo actueel mogelijk te informeren over de Wheelylift, de verkoopadressen, verkoopondersteunende materialen en actualiteiten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen wij de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, in welke vorm ook, die is ontstaan door het gebruik van informatie van of het ontlenen van informatie aan deze website.

Alle rechten van de afbeeldingen, producten en teksten op Wheelylift.com zijn eigendom van Wheelylift.com, tenzij anders vermeld. Elk ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van enig deel van deze website wordt gezien als inbreuk op onze rechten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Het copyright op de informatie van deze website berust bij ons. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.