De Wheelylift wordt op diverse manieren ingezet bij uiteenlopende projecten. Allemaal hebben ze één belangrijke overeenkomst: nadat de Wheelyliften zijn geinstalleerd wordt er veel ruimte bespaard. Tot maar liefst 40 tot 60 procent! Enkele van door ons gerealiseerde projecten laten wij graag zien om een indruk te geven over de toepassingen en mogelijkheden.