De Wheelylift wordt op diverse manieren ingezet bij uiteenlopende projecten. Graag verwijzen wij u naar enkele van door ons gerealiseerde projecten en ook tonen wij u de verschillende mogelijkheden van toe te passen bevestigingsmiddelen.